Elektronický systém BELLhop funguje v naší školní družině již 3. rok. Nevíme, jak jsme mohli žít bez něj. Naprosto přehledně, srozumitelně a přesně eviduje odchody dětí domů i na zájmové kroužky. Urychluje odchod dítěte ze…  Více

Bc. Radka Řeháčková
zástupkyně ředitelky pro zájmové vzdělávání
Základní škola Campanus, Praha 11

Rádi bychom Vám a Vaší firmě poděkovali za zřízení BELLHOP SYSTÉMU na naší škole. I přes počáteční obavy bychom nyní "tablety a čipy" již za nic nevyměnili. Systém nám velmi ulehčil práci a zvýšil bezpečnost…  Více

Marta Pospíšilová a Ilona Kotíková
vedení školní družiny
ZŠ Křimická, Praha 10

Se systémem BELLhop pracujeme ve školní družině už třetím rokem a jsme velmi spokojené. Pro vychovatelky je snadné s ním pracovat, je přehledný a vyhovuje nám po všech stránkách. BELLhop nám velmi ulehčil a zjednodušil…  Více

Bc. Jana Fingrová, Dis.
vedoucí vychovatelka ŠD
ZŠ Mendelova, Praha 11

Bezpečnost a ochrana dětí při vyzvedávání ze školní družiny je součástí velkého organizačního komplexu. Dnešní doba je velmi chaotická a pro naše děti i někdy nebezpečná, a proto jsem moc ráda, že společnost NeurIT vytvořila…  Více

Karolína Jirouchová
vedoucí vychovatelka ŠD
ZŠ Donovalská, Praha 4

Po roce užívání elektr. systému BELLhop, musím konstatovat, že se stal velmi rychle neodmyslitelnou součástí naší školní družiny a neumíme si představit další fungování bez něj. Jeho obsluha je velmi jednoduchá a intuitivní. Dokonce i…  Více

Jana Martišová
vedoucí vychovatelka ŠD
FZŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK

S vyvolávacím systémem BELLhop jsme na škole spokojeni. Paní družinářky mohou pohodlně sledovat vyzvedávání z tabletu či telefonu, který mohou mít neustále u sebe, a odesílat žáky pouhým kliknutím. Naše škola také používá aplikaci Škola OnLine…  Více

Mgr. Daniel Nam
ICT koordinátor
Gymnázium Františka Křižíka a Základní škola

Se systémem BELLhop jsme velice spokojeni. Od té doby, co jej využíváme, se významně omezil pohyb rodičů po budově školy. Dále máme jako vedení ZŠ okamžitý přehled o počtu žáků v jednotlivých odděleních. Vychovatelky zase…  Více

Mgr. Zdeněk Medlík
zástupce ředitelky školy
ZŠ Smržovka