Využití systému BELLhop ve školní družině přináší rodičům snadnou obsluhu a jistotu bezpečnosti, vychovatelkám úsporu času, který mohou místo předchozího zvedání telefonů věnovat aktivitám s dětmi, a vedení škol jasný přehled o činnostech a docházce…  Více

Mgr. Tomáš Marek
Ředitel ZŠ
ZŠ Donovalská

Na systém BELLhop jsem byl zvyklý ze svého původního působiště, proto, když mi byla nabídnuta pozice vedoucího vychovatele ve vedlejší škole, první, na co jsem se při pohovoru ptal, byla možnost jeho zavedení i zde.…  Více

Filip Sedláček, DiS.
Vedoucí vychovatel
ZŠ Pošepného nám. 2022, Praha 11

Elektronický systém BELLhop funguje v naší školní družině již od roku 2016. Nevíme, jak jsme mohli žít bez něj. Naprosto přehledně, srozumitelně a přesně eviduje odchody dětí domů i na zájmové kroužky. Urychluje odchod dítěte…  Více

Bc. Radka Řeháčková
zástupkyně ředitelky pro zájmové vzdělávání
Základní škola Campanus, Praha 11

Rádi bychom Vám a Vaší firmě poděkovali za zřízení BELLHOP SYSTÉMU na naší škole. I přes počáteční obavy bychom nyní "tablety a čipy" již za nic nevyměnili. Systém nám velmi ulehčil práci a zvýšil bezpečnost…  Více

Marta Pospíšilová a Ilona Kotíková
vedení školní družiny
ZŠ Křimická, Praha 10

Se systémem BELLhop pracujeme ve školní družině už třetím rokem a jsme velmi spokojené. Pro vychovatelky je snadné s ním pracovat, je přehledný a vyhovuje nám po všech stránkách. BELLhop nám velmi ulehčil a zjednodušil…  Více

Bc. Jana Fingrová, Dis.
vedoucí vychovatelka ŠD
ZŠ Mendelova, Praha 11

Po roce užívání elektr. systému BELLhop, musím konstatovat, že se stal velmi rychle neodmyslitelnou součástí naší školní družiny a neumíme si představit další fungování bez něj. Jeho obsluha je velmi jednoduchá a intuitivní. Dokonce i…  Více

Jana Martišová
vedoucí vychovatelka ŠD
FZŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK

S vyvolávacím systémem BELLhop jsme na škole spokojeni. Paní vychovatelky mohou pohodlně sledovat vyzvedávání z tabletu či telefonu, který mohou mít neustále u sebe, a odesílat žáky pouhým kliknutím. Naše škola také používá aplikaci Škola…  Více

Mgr. Daniel Nam
ICT koordinátor
Gymnázium Františka Křižíka a Základní škola

Se systémem BELLhop jsme velice spokojeni. Od té doby, co jej využíváme, se významně omezil pohyb rodičů po budově školy. Dále máme jako vedení ZŠ okamžitý přehled o počtu žáků v jednotlivých odděleních. Vychovatelky zase…  Více

Mgr. Zdeněk Medlík
zástupce ředitelky školy
ZŠ Smržovka