Se systémem BELLhop jsme velice spokojeni. Od té doby, co jej využíváme, se významně omezil pohyb rodičů po budově školy. Dále máme jako vedení ZŠ okamžitý přehled o počtu žáků v jednotlivých odděleních. Vychovatelky zase nemusí myslet na časy odchodů na kroužky nebo domů. Nezvedají neustále telefony. V několika situacích nás již BELLhop „podržel“, když jsme museli dokládat, kdo a kdy dítě z družiny vyzvedl. Spolupráci s technickou podporou považuji za nadstandardní. Zástupci společnosti BELLhop nám zatím vždy vyšli vstříc.

Mgr. Zdeněk Medlík

zástupce ředitelky školy
ZŠ Smržovka