Na systém BELLhop jsem byl zvyklý ze svého původního působiště, proto, když mi byla nabídnuta pozice vedoucího vychovatele ve vedlejší škole, první, na co jsem se při pohovoru ptal, byla možnost jeho zavedení i zde. Bez BELLhopu jsem si v té době již nedovedl představit život a těch několik měsíců, které zabralo jeho zrealizování v naší ŠD, tak bylo dost náročných a nemohl jsem se dočkat termínu jeho spuštění.

Nejen, že BELLhop vychovateli uvolní ruce, umožní mu věnovat více pozornosti dětem a značně sníží administrativní zátěž, ale hlavně zvýší bezpečnost celého procesu přesouvání, předávání a propouštění žáků. Další nepopiratelnou výhodou je, že systém se dynamicky vyvíjí, funkce doslova přibývají, jako houby po dešti, podle potřeb škol.

A v neposlední řadě – za BELLhopem stojí ochotný a schopný tým skvělých lidí. Bez Honzy Šuláka, Radka Ondry, Vojty Matějky a dalších profíků v týmu, by byla moje každodenní práce o mnoho náročnější.

Filip Sedláček, DiS.

Vedoucí vychovatel
ZŠ Pošepného nám. 2022, Praha 11