Systém BELLhop jsme vyvinuli na základě požadavků vedení základních škol a školních družin. Systém tak odpovídá plně jejich potřebám a plní funkci spolehlivého pomocníka na kterého se mohou všichni spolehnout.

Systém BELLhop řeší zásadní problémy které při provozu školní družiny vznikají. Poskytuje také školám komplexní digitalizaci provozu ŠD a silný nástroj pro prosazení efektivního a bezpečného fungování školní družiny.

Díky digitalizaci provozu máte jak okamžitý přehled o veškerém dění ve školní družině, tak i kompletní historii všech událostí, ke kterým v ŠD došlo.

Hlavní výhody systému BELLhop:

  • rodiče nevstupují do budovy
  • snadné spojování oddělení
  • prokazatelná historie vyzvedávání
  • kompletní docházka
  • snadná obsluha
  • vysoké zabezpečení čipů i celého systému
  • odchody na kroužky
  • samostatné odchody dětí
  • provoz ranní družiny
  • třídní kniha ŠD

Kromě funkcí určených přímo pro školní družinu dnes systém BELLhop obsahuje celou řadu rozšiřujících funkcí.

Díky systému BELLhop můžete tak zajistit provoz školní vrátnice. Systém můžete využít i jako dveřní a docházkový systém. Pokud používáte školní informační systémy Škola OnLine nebo dmSoftware, můžete mít jejich databázi provázanou s naší a můžete tak mezi systémy automaticky přenášet data.