Elektronický systém BELLhop funguje v naší školní družině již 3. rok. Nevíme, jak jsme mohli žít bez něj. Naprosto přehledně, srozumitelně a přesně eviduje odchody dětí domů i na zájmové kroužky. Urychluje odchod dítěte ze školní družiny a při spojování družin také usnadňuje práci vychovatelů. Systém velice doporučujeme.

Bc. Radka Řeháčková

zástupkyně ředitelky pro zájmové vzdělávání
Základní škola Campanus, Praha 11