Zájmové kroužky jsou obvykle nedílnou součástí odpoledního programu ve školách a přinášejí další organizační nároky na školní družinu.

Správa kroužků je v systému jednoduchá

Součástí systému BELLhop je funkcionalita, která řeší pro ŠD provoz kroužků. Systém sám upozorní na blížící se odchod dětí na kroužek. Poté, co si dítě vyzvedne lektor kroužku, paní vychovatelka již jen potvrdí odchod dítěte. Kromě automatizovaného odchodu mají samozřejmě vychovatelé i možnost dítě na kroužek poslat ručně.

Přehled probíhajících kroužků a dětí na nich mají vychovatelé přístupný kdykoliv. V případě potřeby tak snadno zjistí, které dítě se na jakém kroužku nachází, a zda tam skutečně odešlo.

Po skončení kroužků převezmou vychovatelé děti od lektora a potvrdí příjem dítěte do svého oddělení.

Systémem můžete sledovat i aktuální naplněnost kroužků a plánovat jejich kapacitu.

Přihlašování na kroužky

Součást příplatkové nadstavby BELLhop Informační Systém je možnost přihlašovaní dětí do kroužků. Rodiče obdrží přihlašovací údaje a po vyhlášení zápisu do kroužků mohou své dítě zapsat online na kroužek s volnou kapacitou.

Tento systém je na samotném družinovém systému nezávislý a je možné ho tedy použít i tam, kde se systém pro ŠD BELLhop nepoužívá.