Součástí systému BELLhop je třídní kniha pro každé oddělení. Třídní kniha vychází z tiskopisů SEVT, ale je možné si nechat upravit Činnosti podle svých potřeb.

Náhled týdne vyplněné třídní knihy

Docházka se do třídní knihy propisuje automaticky, tak jak ji vychovatelé zadávají do systému BELLhop při přebírání dětí.

Třídní kniha – návrhy při vyplňování

Pro zjednodušení zadávání činností do třídní knihy je možné mít tyto činnosti předpřipravené. Pak při zápisu do třídní knihy je možné rychle volit předpřipravené činnosti bez nutnosti stále dokola vyťukávat často se opakující činnosti.