Kompletní historie všech událostí v ŠD. Ideální pro dohledání případných problematických momentů.

Systém BELLhop uchovává historii všech událostí, ke kterým v ŠD došlo. Je tak možné dohledat případné problematické momenty.

Aktuální den v ŠD

Všechny paní vychovatelky mají v aktuální dni přístup k veškerým událostem, ke kterým ten den došlo. Mohou tak snadno zkontrolovat, zda dítě odešlo na kroužek, jestli je z něj již zpět, u které paní kolegyně se právě nachází, či kdo a kdy si dítě již vyzvedl.

Správci systému pak mají přístup ke kompletní historii a mohou tak dohledat veškeré události, ke kterým v daném školním roce došlo.

Přehledy mají samozřejmě celou řadu možných výstupů. K dispozici jsou samozřejmě tiskové sestavy. Můžete si tak tisknou docházku dětí (denní, týdenní či měsíční přehledy). Data si můžete také vyexportovat do datových souborů Excel a další a dále s nimi pracovat dle vlastního uvážení.

Snadno lze také zjistit, kolik bývá obvykle dětí ve školní družině v konkrétní čas. Lépe se pak plánují úvazky vychovatelů v ŠD.