Vychovatelé netráví čas telefonováním ani obsluhou systému.

Zásadním přínosem systému BELLhop je zjednodušení a usnadnění chodu školní družiny.

Zefektivnění provozu ŠD ocení vychovatelé i rodiče

Nezáleží na tom, kolik oddělení družiny škola má. Náš systém ke své plné spokojenosti využívají velké školy, které mají v družině 18 oddělení, ale i malé vesnické školy se 3 odděleními.

Základem systému je zefektivnění provozu v každém jednom oddělení. Oproti jiným systémům na vyzvedávání dětí nemusí vychovatelé odbíhat od dětí s každým zazvoněním domácího/video telefonu a následně trávit čas vyřizovaní hovorů s rodiči.

Systém BELLhop upozorní na požadované propuštění dítěte pouze krátkým akustickým signálem a nechá paní vychovatelku, aby požadavek vyřídila až sama uzná za vhodné. Jedná se o desítky sekund, které vychovatelé ušetří na vydání každého dítěte, ty se pak i v průběhu jediného dne sčítají do desítek minut. Tento čas mohou tak vychovatelé věnovat činnostem, kterými naplňují smysl školní družiny.

Stejně tak rodiče ocení, že nemusí absolvovat „výslech“ přes telefon, kdo jsou a pro koho přišli. Pouze přiloží čip na terminál a ten jim okamžitě oznámí na displeji všechny potřebné informace. Pak již jen vyčkají na příchod dítěte.