Jednoduché, bezpečné a komfortní je vyzvedávání dětí ze školní družiny pomocí čipu.

Rodič snadno požádá o vydání dítěte

Každý, kdo má dané dítě vyzvedávat, obdrží svůj vlastní čip. Čipy jsou tak vydány vždy na konkrétní jméno osoby, která za čip zodpovídá.

Ten, kdo chce vyzvednout dítě ze ŠD, přiloží čip na terminál. Není třeba, aby vyzvedávající zjišťoval, ve kterém oddělení se dítě právě nachází. Oddělení mohou být sloučena, přesunuta nebo v nich může být suplující vychovatel. Systém sám předá informaci právě tomu, kdo má v daný okamžik dítě na starosti.

Na displeji se pak vyzvedávající dozví, jestli je možné dítě vyzvednou, zda-li je na kroužku či je celé oddělení na vycházce, obědě nebo na školním hřišti.

Při ztrátě čipu je nutné ztrátu obratem hlásit škole, která čip ze systému vyřadí.

Čipy, které systém BELLhop využívá, jsou digitálně podepsané. Výrazně je tak zvýšeno zabezpečení celého procesu vyzvedávání dětí.