Volitelnou součástí systémů BELLhop jsou i televizní systémy pro zobrazení informací rodičům a žákům školy.

Máme pro vás připraveny dvě varianty. První jako bezplatná součást sytému pro BELLhop TV a druhá nadstavbová jako nezávislý TV Systém.

1) INFORMACE PRO RODIČE O STAVU JEJICH POŽADAVKU NA VYDÁNÍ DÍTĚTE JAKO SOUČÁST BELLhop ŠD

Volitelnou součástí systému pro školní družinu je možnost zobrazovat rodičům na nástěnné TV stav jejich požadavku na vydání dítěte. Rodiče tak vidí, zda již bylo dítě z oddělení propuštěno či nikoliv. Kromě toho může škola využít i modrý pruh na spodní části obrazovky, na kterém může rodičům zobrazovat důležité textové informace či upozornění.


2) TV Systém JAKO SAMOSTATNÁ ELEKTRONICKÁ NÁSTĚNKA PRO ZOBRAZOVÁNÍ INFORMACÍ ŽÁKŮM NEBO RODIČŮM

TV Systém může škola využít i jako samostatné elektronické nástěnky, které mohou sloužit pro žáky školy. Těm pak mohou být uvnitř školních prostor zobrazovány informace o změnách v rozvrhu, suplování nebo nadcházejících školních akcích.

Další variantou je umístění TV do prostor, kam chodí rodiče, a mohou jim tak být prezentovány proběhlé školní akce či pozvánky na akce plánované, důležité provozní informace atp.

Zobrazované informace se snadno spravují přes webové rozhraní. Je možné je tak upravovat kdykoliv a odkudkoliv. Správa dat je podobná údržbě webových stránek školy s redakčním systémem.