Systém BELLhop lze využít i pro otevírání dveří s elektronickým zámkem.

Otevírání dveří pomocí čipové karty

Jsou pro vás připraveny dvě varianty. První jako bezplatná součást sytému pro ŠD BELLhop a druhá nadstavbová pro BELLhop IS.

1) OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ JAKO SOUČÁST BELLhop ŠD

Volitelnou součástí systému pro školní družinu je možnost pustit rodiče do budovy. Této možnosti využívají školy, které mají větší zádveří a vytvoří tak pro rodiče komfortní zónu, ve které mohou čekat na své děti. Vzniká tak prostor, ze kterého se nelze přímo dostat do budovy školy. Tento prostor ale již sám není volně přístupný a dostanou se tam pouze rodiče, kterým má být vydáno dítě.


2) OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ JAKO SOUČÁST BELLhop IS

Informační systém BELLhop v sobě obsahuje rozšíření pro komplexní dveřní a docházkový systém. Může tak sloužit jako docházkový systém pro zaměstnance i žáky školy.

Systém lze využít i pro přístup třetích osob, například pronajímatelů tělocvičen či jiných prostor školy.

Administrace časů a zón pro otevírání dveří je plně nastavitelná školním správcem systému a nemá žádná reálná omezení na množství časů ani jiných proměnných.