Postupným přidáváním nových funkcí se systém BELLhop stále rozšiřuje aby mohl poskytovat školám a rodičům co možná nejširší a nejkomplexnější služby.

Některé funkcionality již nesouvisí se školní družinou jako takovou a jsou samostatnými nástroji digitalizace agendy školských zařízení.

Docházkový systém

Informační systém BELLhop může sloužit jako docházkový systém pro žáky a zaměstnance školy. Data z docházkového systému můžete tisknout v různých sestavách, popřípadě je exportovat do datových souborů různých formátů.

Pokud jako školní matriku požíváte systém Škola OnLine, můžete oba systémy propojit a mít tak docházku propsanou do Školy OnLine. Informační systém BELLhop si naopak umí z databáze Školy OnLine stáhnout informace o žácích.

Dveřní systém

Informační systém BELLhop lze v kombinaci s elektronickými zámky použít i jako dveřní systém pro vstup do budovy. Škola si může zcela libovolně nastavit jakými vchody smí kdo a kdy vcházet. Využití tohoto systému je tak možné jak pro žáky a zaměstnance, tak například i pro pronajímatele tělocvičny či jiných prostor.

BELLhop pro mateřské školy

Provoz mateřské školy se od základní školy nebo její družiny dost zásadně liší. Upravili jsme tedy systém BELLhop na základě požadavků z MŠ a vytvořili tak nezávislý systém určený pro mateřské školy.

Přihlašování na kroužky

Zájmové kroužky mají omezenou kapacitu a u kroužků, o které je velký zájem, je složité stanovit pořadí pro přihlášení dětí. On-line systém umožňuje vyhlásit zápis v konkrétní datum a čas. Rodiče obdrží přihlašovací údaje a po vyhlášení zápisu mohou své děti přihlásit na volná místa v kroužcích. Systém hlídá obsazenost kroužků a dovolí jejich naplnění jen do předem daného počtu dětí. Také je možné omezit počet kroužků, na které se dítě může přihlásit.