Bezpečnost a ochrana dětí při vyzvedávání ze školní družiny je součástí velkého organizačního komplexu. Dnešní doba je velmi chaotická a pro naše děti i někdy nebezpečná, a proto jsem moc ráda, že společnost NeurIT vytvořila sytém BELLhop, který má všechna P :o)

  • PŘEDPOKLADY – vývoj systému byl postaven na požadavcích a zkušenostech vychovatelek a vychovatelů.
  • PŘEHLED A PLÁNOVÁNÍ – systém nám umožňuje vidět, kde se dané dítě nachází ( např. v jakém oddělení, na jakém kroužku, kdy se vrátí a nebo i zda je ještě ve škole a popřípadě kdo ho vyzvedl a kdy). V situacích, kdy je potřeba rychle naplánovat běh a organizaci družiny, je BELLhop k nezaplacení.
  • POMOC – velké usnadnění v organizaci a chodu školní družiny. Některé písemné dokumentace jsou již zbytečné. Vše se zálohuje.
  • PÉČE – vstřícnost a ochota zaměstnanců společnosti NeurIT při jakémkoli problému a nebo jen potřebná konzultace po telefonu byla skvělá.
  • PREVENCE – zvýšená bezpečnost při vyzvedávání neoprávněnou osobou.
  • PODPORA – profesionální zaškolení bylo velmi přínosné a později jsme uznali, že naše obavy byly opravdu zbytečné, protože práce se systémem BELLhop je opravdu jednoduchá, přehledná a dnes již můžu říct i nepostradatelná – POTŘEBNÁ.

Karolína Jirouchová

vedoucí vychovatelka ŠD
ZŠ Donovalská, Praha 4